OUR WAY, OUR STORY

​Thử thách trên cả những lĩnh vực chưa từng được biết đến, sáng tạo ra những giá trị mới!

Please reload

Fast Delivery

Modern Technology

Easy Maintainance 

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 9:00-18:00​

2-9-33, Fukue, Nagoya Shi Showa Ku, Aichi Ken, 466-0059, Japan

© 2019 by HACHIX Corporation​

  • 株式会社ハチエックス
  • 株式会社ハチエックス
  • Instagramの社会のアイコン