DEMO

Những bản DEMO sản phẩm của HACHI-X

IoT Dashboard

October 20, 2018

IoT Dashboard là hệ thống hiển thị trạng thái của tất cả các máy trong công xưởng lên màn hình trong thời gian thực. Thông qua IoT Dashboard, người quản lý có thể nắm bắt nhữung thông tin đó một cách dễ dàng.

Hơn nữa, dựa vào việc phân tích những dữ liệu thu được, sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể tiết giảm số lượng sản phẩm lỗi.

Công nghệ :  AngularJs, NodeJs, MongoDB, C, Python

8REGI Mobile POS System

February 28, 2018

Hệ thống hỗ trợ thống kê doanh số, kiểm toán, quản lý bếp, tiếp nhận đặt hàng. Thông qua sử dụng công nghệ đám mây, dữ liệu quan trọng của khách hàng được bảo quản an toàn.

Thông tin đăng nhập demo:

user:   naru

password: 8xdemo

Công nghệ:  AngularJs, NodeJs, MongoDB

Please reload

© 2020 by HACHIX Corporation​