DEMO

Những Demo của HACHIX

Scroll Down

Demo

IoT Dashboard

October 20, 2018

IoT Dashboard là hệ thống hiển thị trạng thái của tất cả các máy trong công xưởng lên màn hình trong thời gian thực. Thông qua IoT Dashboard, người quản lý có thể nắm bắt nhữung thông tin đó một cách dễ dàng.

Hơn nữa, dựa vào việc phân tích những dữ liệu thu được, sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể tiết giảm số lượng sản phẩm lỗi.

Công nghệ :  AngularJs, NodeJs, MongoDB, C, Python

8REGI-モバイルPOSシステム

February 28, 2018

Hệ thống hỗ trợ thống kê doanh số, kiểm toán, quản lý bếp, tiếp nhận đặt hàng. Thông qua sử dụng công nghệ đám mây, dữ liệu quan trọng của khách hàng được bảo quản an toàn.

Thông tin đăng nhập demo:

user:   naru

password: 8xdemo

Công nghệ:  AngularJs, NodeJs, MongoDB

Please reload

 

Fast Delivery

Modern Technology

Easy Maintainance 

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 9:00-18:00​

2-9-33, Fukue, Nagoya Shi Showa Ku, Aichi Ken, 466-0059, Japan

© 2019 by HACHIX Corporation​

  • 株式会社ハチエックス
  • 株式会社ハチエックス
  • Instagramの社会のアイコン