Chat bot báo giá làm web (ホームページ制作見積もりChat bot)

October 16, 2017

HACHIX vừa hoàn thiện demo về chat bot tự động làm báo giá có sử dụng LUIS(Language Understanding Intelligent Service) và api nhận định ngôn ngữ

※chú ý: Các thông tin báo giá trong demo này là những thông tin dummy 

 

1. Tính năng sử dụng LUIS: khách hàng có thể đặt lịch hẹn với hachix bất cứ lúc nào trong đoạn hội thoại

2. Tự động nhận diện ngôn ngữ khách hàng đang sử dụng để đưa ra câu hỏi phù hợp

3. Báo giá cơ bản cho khách hàng muốn làm trang web

4. Gửi mail thông báo cho khách hàng và vendor sau khi nhận được request của khách hàng

 

Hãy trải nghiệm chat bot của hachix bằng cách nhập "start" vào ô chat dưới 

 

 

 

 

 

 

 

  

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

日本ディープラーニング協会からG検定合格者用ロゴを頂きました。

March 22, 2019

人口知能のワークショップ第1回

March 15, 2019

[祝]IoTシステム技術検定中級の認定書取得とIoT体験キャンペーンのプレアナウンス

July 26, 2018

1/5
Please reload

© 2020 by HACHIX Corporation​